Nhạc Karaoke 002 – Sen Trắng

Chuyên Mục: Âm Nhạc, Video Karaoke 159
  • Nhạc phẩm SEN TRẮNG – Bài ca chính thức Gia Đình Phật Tử VN
  • Nhạc: Ưng Hội -Lời: Phạm Hữu Bình, Nguyễn Hữu Quán
  • Ca sĩ Xuân Chánh
  • Nhớ hát đúng câu: ” Đến bao giờ được TÀY Sen ngát “

Nhạc Karaoke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan