Nhạc Phật giáo Karaoke 638 – Lời Sám Nguyện (Bản 1990) – Hằng Vang

Chuyên Mục: Âm Nhạc, Video, Video Karaoke 23 0

Do sưu tầm bài tìm kiếm bài thu âm hợp xướng Lời Sám Nguyện của cố nhạc sĩ Hằng Vang – Bản này do gia đình nhạc sĩ cung cấp, thông tin cho biết bản phối thực hiện từ đầu năm 1990.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi