Trò chơi Phật hóa – Chuyển Pháp luân

Chuyên Mục: Trò chơi Phật hóa 139 0

Biến tấu 1: CHUYỂN PHÁP LUÂN

Ý nghĩa: Khi đức Phật thuyết Pháp hoá độ chúng sinh tại một thời điểm, không gian, và đối tượng nào đó thì gọi là Chuyển Pháp Luân,tức là  chuyển bánh xe Pháp. Đức Phật Thích Ca Chuyển Pháp luân đầu tiên tại Lộc Uyển độ 5 anh em Kiều Trần Như là các vị Tỳ Kheo đầu tiên của Phật Giáo.

Sân chơi: Khoảng sân hay phòng rộng

Số lượng: từ 30 em trở lên- càng đông càng vui.

Ứng dụng: Trong trường hợp Vòng tròn khá đông người mà quản trò muốn thu hẹp lại để dễ điều khiển

Chuẩn bị: Tùy tình hình nhân số, nam nữ hiện diện; ngành đồng, ngành thiếu… mà chia thành 2 nhóm kết thành 2 vòng tròn đồng tâm trong và ngoài.

Vong tron doi
Vòng tròn trong xoay ngược chiều với Quản trò; vòng tròn ngoài xoay ngược chiều với vòng tròn trong , luôn luôn như thế.

Quản trò thổi còi ra lệnh vòng tròn khởi động nắm tay nhịp nhàng theo bài hát. Cứ trong 2 câu hát Quản trò đảo vòng một lần và các vòng trong ngoài cũng phải nghịch chuyển theo. Chừng hết một phiên khúc, quản trò thổi tiếng “ TE” dài  hai vòng tròn chuyển vị trí : Vòng tròn trong ra ngoài và vòng tròn ngoài vào trong. Quản trò đếm lớn: “ 1,2,3,4,5 ” Trong 5 tiếng đếm 2 vòng tròn nhanh nhẹn kết lại với nhau  và tiếp tục quay theo tâm điều khiển của quản trò.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi