Nhạc Phật giáo Karaoke 651 – Như Tâm Nguyễn Khắc Từ – Trần Cường

Chuyên Mục: Âm Nhạc, Video Karaoke 210 0

Nhạc phẩm NHƯ TÂM NGUYỄN KHẮC TỪ – Tưởng niệm anh Nguyễn Khắc Từ, cố Uỷ viên Nghiên Huấn Trung Ương trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của đạo pháp và Gia Đình Phật tử. Anh mất ngày 12.3 năm Quý Dậu 1993 – nhạc và lời: Trần Cường – giới thiệu: Anh Lê Quang Tiến – Hoà âm: Giác An – Tiếng hát Trần Cường.

(96) Như Tâm Nguyễn Khắc Từ – YouTube

Bản karaoke đang hoàn thiện

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi