Nhạc Karaoke 008 – Đường vào Vạn Hạnh

Chuyên Mục: Video Karaoke 86

Do bài ca mới xuất hãng nên xin giới thiệu đi trước

Nhạc phẩm ĐƯỜNG VÀO VẠN HẠNH – Tác giả: Anh Lạc – Đức Quảng – Ca sĩ Hiếu Ngọc – Quốc Nghĩa.

Nhạc Karaoke:

 

Bài Viết Liên Quan