Nhạc Karaoke 006 – Dâng hoa

Chuyên Mục: Video Karaoke 347

Nhạc phẩm DÂNG HOA – Tác giả: Vô Danh – Trúc Linh (trước 1975) Bài hát Dâng Hoa chung cho các Đạo Tràng – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ: Hiếu Ngọc.

Nhạc Karaoke:

Nhạc sĩ Trúc Linh không phải là Chúc Linh hiện nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan