Anh Cao Chánh Hựu và Trò chơi Phật hóa

Chuyên Mục: Trò chơi Phật hóa 141

BIA TRUOC

Sau bao ngày tháng chung sức-chung lòng, Tuyển tập TRÒ CHƠI của tập thể “Đây gia đình” đã duyên – hữu và “Thân ái lan rộng muôn nhà” với cộng đồng Lam – hữu “Chúng ta là chim bốn phương…”

Tùy – thuận với sắc-thái sinh-hoạt đa-dạng; ngoài trang nghiêm Tu niệm, sinh động  Hội học; Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử đã giữ một vị-thế không nhỏ trong nề nếp Sinh hoạt năng-động, tươi thắm, không thể thiếu vắng đối với Tuổi trẻ “ Góp phần xây dựng xã hội theo tinh-thần Phật Giáo”

Cũng như các bộ-môn Tu học và Sinh hoạt hướng thiện khác; Trò chơi với Tập thể Nhà Lam được tùy-duyên như một phương-tiện giáo dục, chuyển-hoá; khế-cơ với mô-thức tùy-thuận; nhằm vun đắp môi-trường thẩm thấu mạng-mạch Hướng thượng đối với những đoàn viên nhập-cuộc “ Quay một vòng hát mà chơi…”

Soạn-giả của Tuyển tập đã cung-ứng cho tập thể những trò chơi Phật hoá, lành mạnh có giá trị thích ứng với đường hướng sinh hoạt của tổ chức GĐPTVN.

 

Được ủy-nhiệm, Lam viên giới thiệu, xin trao gửi những Huynh trưởng dày công-tác thành Tuyển tập một Đoá Sen tán-thán…ngát hương..

 

Kính cẩn,

Tâm Huệ

Bài Viết Liên Quan