Thiệp Xuân mẫu Gia Đình Phật Tử – Đức Quảng

Chuyên Mục: Hội Họa, Tác phẩm, Thông tin 82 0

Mùa Xuân về,  Cung cấp các mẫu thiệp có nội dung sinh hoạt Gia đình Phật Tử để giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của đạo Pháp, quê hương trong cộng đồng xã hội, thế giới. Quý ACE có thể liên hệ với Đức Quảng, cellphone 0903943548 để hỗ trợ theo yêu cầu: 

Thiệp Di Lặc, cầu nguyện Ngài xuất trần mở hội Long Hoa

Xuân Lam trên quê hương

Xuân tuổi thơ ngành Đồng và văn hóa dân tộc.

Xuân đoàn viên

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi