Gút dây 008 – 009 – Gút Carrrick – Tam cố

Chuyên Mục: Gút dây 81 0

Gut Carick

Gut Ca tam co

Lưu ý : Gút này chỉ dành cho ngành Thiếu và ngành Thanh xử dụng, cẩn thận dây cáp tạo sức kéo sẽ bật mạnh nguy hiểm .

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi