Nhạc Karaoke 420 – Hồi Ức – Chân Hạnh

Chuyên Mục: Video Karaoke 2 0

Bản Trường ca HỒI ỨC – Thơ tự sự của nhà thơ Chân Hạnh năm 2008 – Nhạc Đức Quảng – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ: Thanh Trúc.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi