Âm nhạc – Ngũ Cung – Bách Việt

Chuyên Mục: Âm Nhạc 44 0

Có lần tôi nghe, một nghệ sĩ tài hoa Việt Nam nói rằng “Âm nhạc Việt không có tiết tấu riêng”?!?!? Thật là ngạc nhiên và thấy rằng cần phải phổ biến âm nhạc Ngũ Cung này rộng ra để nghe “tiết tấu riêng” của Dân tộc Việt. Đây là một tài liệu nguyên sơ mà người đọc phải là những học giả thông thạo nho – y – lý số lẫn âm nhạc Đông _Tây đọc rồi giảng giải lại cho rõ nghĩa theo từng lãnh vực. Cảm ơn soạn giả Dòng Bách Việt.

(còn tiếp)

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi