Nhạc Phật giáo karaoke 524 – Tiễn biệt ân sư – Đức Quảng

Chuyên Mục: Video Karaoke 204 0

Nhạc phẩm: TIỄN BIỆT ÂN SƯ – Kính dâng giác linh Hòa thượng thượng Hạnh hạ Tuấn, ân sư GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ – Nhạc và lời Đức Quảng – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ Hiếu Ngọc – Quốc Thắng

 

 

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi