Nhạc Phật giáo Karaoke 262 – Vang lời thệ nguyện – Thích Quảng Mẫn

Chuyên Mục: Video Karaoke 14 0

Nhạc phẩm VANG LỜI THỆ NGUYỆN – Nhạc và lời: Thích Quảng Mẫn – Bé Thủy Vy trình bày .

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi