Nhạc Phật giáo Karaoke 463 – Bồ tát Quán Thế Âm – Chúc Linh

Chuyên Mục: Video Karaoke 5 0

Nhạc phẩm: BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM – Nhạc và lời: Chúc Linh – Ca sĩ Cao Thái Sơn.

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi