Nhạc Phật giáo Karaoke 569 – Trăng Thành Đạo – Đức Quảng

Chuyên Mục: Video Karaoke 28 0

Nhạc phẩm Trăng Thành Đạo – Nhạc và lời Đức Quảng – Hòa âm; Hoàng Phúc – Tiếng hát Diệu Trúc – Viên Nguyệt.

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi