Nhạc Phật giáo karaoke 578 – Mẹ từ bi – Chúc Linh

Chuyên Mục: Âm Nhạc, Video Karaoke 54 0

Bài hát Mẹ Từ Bi – Lời: Thích Từ Giang – nhạc Chúc Linh – Do bài hát quá hay đã bị mua tác quyền – nên chỉ sử dụng nhạc nền khi Phật tử có nhu cầu muốn hát mà thôi.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi