Nhạc Phật giáo karaoke 634 – Từ Bi Quán – Quảng Dũng

Chuyên Mục: Âm Nhạc, Video Karaoke 28 0

Nhạc phẩm Từ Bi Quán – Phút nhập Từ Bi quán – Lời: Quảng Dũng HCC – Nhạc Đức Quảng – Hòa âm: Hưng Việt – Ca sĩ GĐPT: Đặng Dung.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi