[DVD Karaoke 02] Đường Lam

Chuyên Mục: Video Karaoke 172 0

01. Giới thiệu
02. Từ Đàm quê hương tôi | Nguyễn Thông | Hồng Vân
03. Đường Lam | Chúc Linh | Tốp ca
04. Vui theo ánh đạo vàng | Tâm Đức | Hương Lan
05. Thích Ca Mâu Ni Phật |Thẩm Oánh
06. Em đến chùa | Thiện Hiền | Hiếu Ngọc
07. Tôi yêu màu Lam | Trần Nhật Thành | Hiếu Ngọc
08. Tình Lam | Chúc Linh | Tốp ca
09. Áo Lam hiền | Chúc Linh | Hồng Ngọc
10. Lạy Phật con trở về | Phạm Mạnh Cương | Hồng Vân
11. Về dưới Phật đài| Trần Nhật Thành | Trang Mỹ Dung
12. Lạy Phật con trở về | Như Vinh
13. Bài thương ca sinh nhật | Đức Quảng | Hiếu Ngọc
14 Dưới đài sen | Trần Cường | Hiếu Ngọc
15. Đường Lam Tình Lam | Chúc Linh | Tốp ca
16. Lam ca | Đức Quảng | Trung Hậu

 

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi