Nhiếp ảnh – Tác phẩm vượt thời gian

Chuyên Mục: Nhiếp Ảnh 40 0

Dai hoi 1953 kho 45X75zBức ảnh chụp đại hội năm 1953 tại Trại Linh Mụ Thừa Thiên – Huế

Vì đây là bức ảnh lịch sử nên Cố HT Nguyễn Đại Bột đã chú thích trong ảnh dưới:

Hue 1z

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi