Nhạc Phật giáo Karaoke 161 – Nhất Chi Mai

Chuyên Mục: Video Karaoke 57 0

Nhạc phẩm NHẤT CHI MAI -Tưởng niệm Thánh Tử Đạo Phan Thị Mai, Pháp tự Nhất Chi – Bài do Sinh viên Phật tử sáng tác và truyền khẩu – Đức Quảng ký âm – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ: Tuấn Huy – Bài này do Gia Đình Phật Tử Chánh Định hỷ cúng 50% chi phí.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi