Nụ cười AL 007 – Thứ tư…là gì?

Chuyên Mục: Nụ cười áo lam 59 0

Thứ tư là…cái gì?

Thái Hiền hỏi các em trong đoàn thiếu nam :

Đố các em người ta thường nói  câu: « Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba..học trò », vậy thứ tư là cái gì ?

Cả đội lao xao dành…quyền trả lời :

–       Là đoàn thiếu nam ạ !

–       Là mấy chú Sa di ạ !

–       Là…đám sinh viên ạ !

Thái Hiền nói :

–       Sai…sai hết !

Đoàn Thiếu nam hỏi :

–       Chời ! Em thấy đâu có ai phá phách như thiếu nam mình đâu !

–       Em thấy mấy chủ tiểu trong chùa cũng « quậy » dữ lắm !

–       Em thấy mấy tay sinh viên cũng đâu có vừa !

Thái Hiền :

–       Mấy trường hợp các em nói cũng có thể đúng, nhưng không phải câu trả lời đúng.

Đoàn Thiếu nam hỏi :

–       Vậy theo anh Thứ Tư là ai, là cái gì ?

Thái Hiền dõng dạc tuyên bố :

–       Thứ Tư là ngày thứ tư trong tuần lễ chứ là cái gì !

Đoàn Thiếu nam :

–       Chời, chời ! Anh ăn gian !

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi