Nụ cười AL 007 – Lý luận!

Chuyên Mục: Nụ cười áo lam 50 0
  1. Lý luận

 

Đêm “Hội ngộ tình Lam” hơn trăm thành viên chơi lửa trại  trên sân thượng Trung Tâm Viên Giác, Bồ Đề Đạo tràng Ấn Độ. Anh Tâm Kiểm làm “Tổng quản trò” dám trêu ghẹo chị Tâm Minh:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ảnh tại Viên Giác tháng 11 năm 2004

– Kính thưa quí vị! Thông thường ai sinh ra trước thì được làm anh hay làm chị, tôi sinh sau chị Thúy Nga có mấy tháng nên phải gọi chị Thúy Nga bằng chị phải không quí vị?

Cử tọa hô to:

– Phải, phải!

– Còn trên đường Đạo, ai vào chùa trước thì được gọi là sư huynh hay sư tỷ, phải không quí vị?

– Phải, phải!

Anh Tâm Kiểm từ từ nói tiếp:

Tôi vào chùa Viên Giác Ấn Độ ngày 30-10, còn chị Thúy Nga vào chùa ngày  6-11, tính ra chị sau tôi đến 6 ngày. Như vậy có phải chị Thúy Nga nên gọi tôi bằng sư huynh, tức là “Anh” phải không quí vị?

Đại chúng người gật đầu, người lắc đầu… hết biết.

( Lễ hội hành hương Ấn Độ)

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi