Nụ cười AL 008 – Tiếng chuông…ngộ

Chuyên Mục: Nụ cười áo lam 50 0

Tiếng chuông “Đại Ngộ”

Hôm tụng kinh cầu siêu 100 ngày cho bác Thiên gái, anh Minh Dũng giữ nhiệm vụ gõ chuông. Bên ngoài hẻm nhỏ có xe đi qua mà xe Minh Dũng khóa cổ nên nhấc xe không được. Người nhà bác Thiên mới nhờ gọi anh Dũng đưa chìa khóa ra để dắt xe.

Đang tụng kinh nên không tiện nói, mới thúc vào hông anh Dũng 1 cái nhẹ. Ai dè anh Dũng tưởng nhắc mình gõ chuông nên tỉnh táo gõ “boong” 1 tiếng  rõ to. Chị Hòa bên cạnh thấy anh Dũng chưa hiểu nên thúc liền 3 cái vào hông, anh Dũng cũng gõ liền 3 tiếng “boong, boong, boong” lớn hơn nữa. Bác Thiên ngồi cạnh thấy bên ngoài hối nên lấy cán quạt thúc vào hông anh Dũng liên hồi. Lần này anh Dũng dường như đã hiểu nên gõ liền một hơi 6 tiếng “boong” làm ai cũng lấy làm lạ, không biết trong kinh tới đoạn Đông Phương diệc hữu A Súc Bệ Phật diễn tả cảnh huy hoàng như thế nào mà anh Dũng thỉnh tới 6 tiếng chuông!

Chịu hết nỗi anh Hải mới nói nhỏ vào tai anh Dũng: “Đưa chìa khóa xe để dắt xe anh Dũng ơi!” Kỳ này anh Dũng “đại ngộ” nên móc túi áo đưa chìa khóa rất nhanh. “Sao hổng nói sớm!!!”

Hoàng Hải

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi