Nhạc Phật giáo karaoke – Mừng Chu niên 25 Chánh Định – Đức Quảng

Chuyên Mục: Video Karaoke 29 0

Mừng Chu niên 25 Gia Đình Phật Tử Chánh Định 1995 – 2020- Ngày mồng 4 tháng tư âm lịch – Vía Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. – Nhạc và lời: Đức Quảng – Bản phối của Xuân Lưu, Finland.

Ton cao:

Ton thấp

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi