Nhạc Phật giáo karaoke 591 -Tình Cha – Đức Quảng

Chuyên Mục: Âm Nhạc, Video Karaoke 37 0

Lưu giữ bài ca này qua tiếng hát Quảng Hùng – Trần Văn Cường -Văn Nghệ GĐPT Chánh Thọ/Quảng Đức Sài Gòn.

Bản hòa âm của Nhạc sĩ Hưng Việt

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi