La hán thứ bảy – Tôn giả Già Lực Già

Chuyên Mục: Hội Họa, Nhiếp Ảnh 23 0

Còn gọi là Kỵ Tượng La Hán – Ông vốn là một vị thuần phục voi. Bởi vì năng lực và khả năng làm việc của voi lớn lại có thể nhìn xa. 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi