Nhạc Phật giáo Karaoke 462 – Kính lạy Bồ tát Quán Thế Âm – Chúc Linh

Chuyên Mục: Video Karaoke 11 0

Nhạc phẩm: Kính lạy Bồ tát Quán Thế Âm –  Nhạc và lời: Chúc Linh – Ca sĩ Vinh Hiển.

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi