Tranh tô màu – Câu chuyện chim Oanh Vũ 1 – Lương Hoàng Chuẩn

Chuyên Mục: Hội Họa, TRanh tô màu ngành đồng 202 0

Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẩn là Ủy viên ngành Đồng nam – anh đặt ra câu chuyện Chim Oanh Vũ này để hướng dẫn sinh hoạt ngành Đồng, mà sau này đặt tên là Nam Oanh Vũ – Nữ Oanh Vũ..

 

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi