Nhạc Lam Karaoke 078 – Niềm tin vững bền – Đức Quảng

Chuyên Mục: Video Karaoke 58 0

Nhạc phẩm NIỀM TIN VỮNG BỀN – Tưởng niệm thầy Phổ Hòa – Hồng Liên Phan Cảnh Tuân – Nhạc và lời Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi