Nhạc Karaoke 025 – Dây thân ái – Lê Lừng

Chuyên Mục: Âm Nhạc, Video Karaoke 217 0

Nói về bài hát chia tay của GĐPT thuở sơ khai – Anh Lê Lừng đã chọn một bài hát dân ca ngắn trong quyển Chanson (bài hát ngắn)quốc tế có tên là Will Ye comback here again! Sau này mới biết là Dân ca Scotland – Anh Lê Lừng cũng tự thuật trong hồi ký như vậy. Hát lâu ngày thành truyền thống không thể thay đổi được.

Đến đây là kết thúc bộ DVD Karaoke số 1 – Hy vọng hỗ trợ đắc dùng cho quý ACE áo Lam khắp nơi trong sinh hoạt.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi