Nhạc Phật giáo Karaoke 555 – Hướng Phật đài – Lê Mộng Nguyên

Chuyên Mục: Video Karaoke 281 0

Nhạc phẩm HƯỚNG PHẬT ĐÀI – Lê Mộng Nguyên

Lẽ ra bài hát này viết cho ngành Nam Nữ Phật tử (Ta đoàn thanh niên…) Nhưng vào năm 1974 Ban Tổ chức Trại họp bạn ngành Thiếu toàn quốc đã chọn bài này hát chính thức cho Trại tại Cam Ranh vào tháng 6/1975. Tuy cuộc trại bất thành nhưng thông tư đưa về các BHD tỉnh thị phổ biến rộng rãi, ngay nơi BHD Sài Gòn, từ đó chọn bài này làm Đoàn ca Thiếu Nam. Năm 2019 có một Trại Ngành Thanh toàn Quốc đề nghị sử dụng Đoàn ca này cho Ngành Thanh.

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi