Nhạc Phật giáo Karaoke 085 – Lưu chuyển – Thiền sư Nhất Hạnh

Chuyên Mục: Video Karaoke 64 0

Nhạc phẩm LƯU CHUYỂN – Ý thơ: Thiền sư Nhất Hạnh – Phổ nhạc: Đức Quảng 2015 – Kính dâng và góp lời câu nguyện cho Ngài hằng trụ thế – Hòa âm Giác An – Tiếng hát: Quốc Thắng

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi