Thi phẩm phổ nhạc 512 – Hồ Trường – Nguyễn Bá Trác 1919

Chuyên Mục: Video Karaoke 86 0

Nhạc phẩm: HỒ TRƯỜNG – Thi phẩm lời Việt: Nguyễn Bá Trác 1919 – Nhạc: Nguyễn Hoàng Phụng – Hòa âm: Lâm Trung Việt – Ca sĩ: Nguyễn Quốc Thắng .

Trong văn học VN đầu thế kỷ hai mươi có một bài thơ đăng trên Nam Phong tạp chí và ngay lập tức nổi tiếng trong giới chí sĩ lúc bấy giờ. Đó là bài Hồ trường của Nguyễn Bá Trác (1881-1945) đăng trên tạp chí Nam Phong. Lấy phần dịch lời:

Nguyên bản trích từ Nam Phong tạp chí số 41 năm 1920. Trang 400 – 401 (giữ nguyên các lỗi sai so với chính tả ngày nay)

1. Trượng phu không hay sé gan bẻ cột phù cương thường;2. Hà tất tiêu dao bốn bể, luân lạc tha hương3. Trời nam nghìn dậm thẳm, mây nước một mầu sương 4. Học không thành, danh chẳng lập, trai trẻ bao lâu mà đầu bạc, trăm năm thân thể bóng tà dương.5. Vỗ tay mà hát, nghiêng đầu mà hỏi, trời đất mang mang, ai là tri kỷ lại đây cùng ta cạn một hồ trường.6. Hồ trường! Hồ trường! ta biết rót về đâu?7. Rót về đông phương, nước bể đông chẩy xiết sinh cuồng lạn;8. Rót về tây phương, mưa Tây sơn từng trận chứa chan9. Rót về bắc phương, ngọn bắc phong vì vụt, đá chạy cát dương;10. Rót về nam phương, trời nam mù mịt, có người quá chén, như điên như cuồng11. Nào ai tỉnh, nào ai say, chí ta ta biết, lòng ta hay12. Nam nhi sự ngiệp ở hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi