Nhạc Phật giáo Karaoke 124 – Bướm bay vườn cải hoa vàng – Thơ Nhất Hạnh

Chuyên Mục: Video Karaoke 37 0

Nhạc phẩm: BƯỚM BAY VƯỜN CẢI HOA VÀNG – Ý thơ: Nhất Hạnh – Nhạc: Đức Quảng – Tiếng hát Đặng Dung – Kim Ngân – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi