Nhạc Phật giáo Karaoke 137 – Trở lại am thiền – Chân Hạnh

Chuyên Mục: Video Karaoke 34 0

Nhạc phẩm TRỞ LẠI AM THIỀN (Cảm niệm sư bà Diệu Lương)- Thơ: Chân Hạnh – Nhạc Đức Quảng – Hòa âm: Hưng Việt – Ca sĩ: Hiếu Ngọc.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi