Nhạc Phật giáo Karaoke 173 – Một nhành mai – Đức Quảng

Chuyên Mục: Video Karaoke 38 0

Nhạc phẩm MỘT NHÀNH MAI – Ý trong bài thơ “Cáo tật thị chúng” (báo bệnh để dạy môn đệ) của Mãn Giác Thiền sư – nhạc Đức Quảng – Hòa âm: Giác an – Tiếng hát Quốc Nghĩa – Video Karaoke: Music GĐPT Productions 2015.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi