Nhạc Phật giáo karaoke 388 – Trường ca Lục Cúng Dường – Đức Quảng

Chuyên Mục: Video Karaoke 124 0

Nhạc phẩm Trường ca Lục Cúng Dường – Nội Dung: Tâm Phát – Lời: Hồng Danh Bảo sám – Nhạc: Đức Quảng – Hòa âm: Hưng Việt – Thể hiện: Hiếu Ngọc – Quốc Thắng

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi