Nhạc Phật giáo Karaoke 432 – Quê hương – Đ.Trung Quân – Giáp Văn Thạch

Chuyên Mục: Video Karaoke 18 0

Nhạc phẩm QUÊ HƯƠNG – Thơ: Đỗ Trung Quân – Nhạc: Giáp Văn Thạch – Tiếng hát Phương Mỹ Chi – Mạn phép sử dụng phổ biến trong giáo dục Đạo Hiếu và tình yêu Quê hương !

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi