Nhạc Phật giáo karaoke 548 – Chúc an trong cõi phiêu bồng – Bạch Xuân Phẻ

Chuyên Mục: Video Karaoke 39 0

Nhạc phẩm CHÚC AN TRONG CÕI PHIÊU BỒNG – Kính tặng anh Phiêu Bồng – Thơ: Bạch Xuân Phẻ – Nhạc: Phiêu Bồng – Hòa âm: Hưng Việt – Ca sĩ: Quốc Thắng.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi