Tranh ảnh- Phục hổ la hán – Đức Quảng

Chuyên Mục: Hội Họa, Nhiếp Ảnh 41 0

Vị La Hán thứ 18 – Vi Tân Đầu Lô

 

Phục hổ La hán – La Hán thứ 18 – Tôn giả Vi Tân Đầu Lô: Ông vốn là một tăng nhân. Bên ngoài chùa của ông thường có hổ gầm nên ông cho rằng hổ đói bụng. Thế là, ông liền đem phần cơm của mình cho hổ ăn. Dần dà, hổ bị tấm lòng lương thiện của ông thu phục. Đây cũng là lý do mà mọi người gọi ông là “Phục Hổ La Hán”.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi