Nhạc lý – Thực hành Ký Xướng Âm

Chuyên Mục: Nhạc lý 179 0

Môn học nhạc lý này ngoài sự hiểu biết ra, còn đòi hỏi sự thực hành, rèn luyện cho nhập tâm nữa. Xin giới thiệu bài viết và đọc nốt nhạc cho quen, nếu có thể dùng khí cụ như đàn, sáo mà bắt nốt theo để xướng âm thì quá tốt:

Bắt đầu từ nốt dưới thấp là Đồ… rề…mi…Fa…sol……

Rồi đọc qua bài số 4 (không theo trình tự nữa mà phải đọc là Đồ…Fa, Rề sol, mi..la…..

1 doc not

Có nhiều anh chị em muốn cho mau nhớ thường viết tên nốt nhạc kế bên để đọc, điều này không nên vì nó làm chậm trễ khả năng thực hành của mình. Chỉ nên chịu khó lúc đầu, dò nốt và đọc cho chính xác vị trí , sau đó sẽ quen thuộc và linh hoạt hơn. Bổ sung vào phần dấu hóa để các em có thể ôn tập kỹ hơn:

Ôn lại dấu hóa: Đọc một bài nhạc phổ thông ta sẽ thường gặp những dấu hóa này

1 Dau hoaz

 

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi