Tổng hợp ca khúc Phật Đản (có kèm beat – karaoke)

Chuyên Mục: Âm Nhạc, Video Karaoke 762 0

Ánh Đạo Vàng – Sáng tác: Hằng Vang
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-242-anh-dao-vang-hang-vang/

Nhịp Vui Khánh Đản – Sáng tác: Tâm Hòa
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-293-nhip-vui-khanh-dan-ca-doan-dat-da/

Mừng Đản Sinh – Sáng tác: Minh Khánh
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-291-mung-dan-sinh-minh-khanh/

Khánh Đản – Sáng tác: Ngô Mạnh Thu
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-290-khanh-dan-ngo-manh-thu/

QUY KÍNH PHẬT ĐÀ – Lời: T.N Nhuận Hải – Nhạc & phối âm: Giác An
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-031-quy-kinh-phat-da/

Vui Thay Phật Ra Đời – Nhạc Tâm Đức – Lời: Kinh Pháp Cú
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-289-vui-thay-phat-ra-doi-tam-duc/

Vui Thay! Phật Ra Đời – Lời: Kinh Pháp Cú – Nhạc: Ngộ Anh Kiệt – Hòa Âm: Giác An
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-288-vui-thay-phat-ra-doi-ngo-anh-kiet/

Hoa Dung – Sáng tác: Đức Quảng
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-286-hoa-dung-duc-quang/

Mừng Rằm Tháng Tư – Sáng tác: Như Vinh
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-335-mung-ram-thang-tu-nhu-vinh/

Mừng Khánh Đản / Sinh Nhật Phật Thích Ca
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-334-mung-khanh-dan/

Dưới Cành Vô Ưu – Sáng tác: Quang Minh
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-333-duoi-canh-vo-uu-quang-minh/

Kính Mừng Phật Đản Sanh – Sáng tác: Chúc Linh
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-304-kinh-mung-phat-dan-sanh-chuc-linh/

Vui Theo Ánh Đạo Vàng – Sáng tác: Tâm Đức
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-302-vui-theo-anh-dao-vang-tam-duc/

Nhạc Kệ Tắm Phật – Sáng tác: Đức Quảng
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-295-nhac-ke-tam-phat-duc-quang/

Mừng Phật Đản Sanh – Sáng tác: Võ Tá Hân
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-285-mun-g-phat-dan-sinh-vo-ta-han/

Rằm Tháng Tư (Ngày Vía Đản Sinh) – Sáng tác: Đoan Thanh
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-284-ram-thang-tu-doan-thanh/

Trăng Tròn Tháng Tư – Sáng tác: Chúc Linh
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-283-trang-tron-thang-tu-chuc-linh/

Nhịp Vui Khánh Đản – Sáng tác: Trần Tâm Hòa
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-281-nhip-vui-khanh-dan-tran-tam-hoa/

Sáng Tỏa Hoa Đàm – Sáng tác: Hằng Vang
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-279-sang-toa-hoa-dam-hang-vang/

Ngày Đẹp Trần Gian – Sáng tác: Hằng Vang
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-278-ngay-dep-tran-gian-hang-vang/

Mừng Ngày Phật Đản – Sáng tác: Y Mai, Đặng Lê Nguyễn
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-275-mung-ngay-phat-dan-y-mai-dang-le-nguyen/

Đản Sanh – Sáng tác: Đức Quảng
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-274-dan-sinh-duc-quang/

Mừng Phật Ra Đời – Sáng tác: Giác An
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-273-mung-phat-ra-doi-giac/

Dâng Hoa – Sáng tác: Vô Danh, Trúc Linh – Hòa Âm Giác An
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-241-dang-hoa-vo-danh-truc-linh/

Phật Đản – Thơ: Chân Hạnh (1985) – Nhạc: Đức Quảng – Hòa Âm: Giác An
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-226-phat-dan-chan-hanh/

Hương Từ Lan Xa – Sáng tác: Trường Khánh
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-165-huong-tu-lan-xa-truong-khanh/

Ca Ngợi Đấng Thế Tôn – Sáng tác: Uy Thi Ca
https://vannghe.nhacgdpt.com/nhac-phat-giao-karaoke-103-ca-ngoi-dang-ton-uy-thi-ca/

(tiếp tục cập nhật)

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi