Nhạc sinh hoạt 029 – Kết đoàn – Anh Lạc

Chuyên Mục: Video Karaoke 158 0

Do tính đặc thù của miền Trung, ca từ ” Lòng bốc dâng” được tác giả sửa lại là ” Nào đi lên” để dễ phổ biến

Kết đoàn Karaoke

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi