Nhận Định – Pháp Khí để Vượt Qua – Đức Quảng

Chuyên Mục: Nhận định 4 0

 

Xem qua quyển Một kiếp nhân sinh do giáo sư John Vu – Nguyên Phong viết, trong suy tư của người bạn Thomas, trang 40 có nhắc đến “ Một cánh bướm nho nhỏ có thể tạo ra trận cuồng phong..” Đây là đang nói về “Hiệu ứng cánh bướm”

Năm 1969, nhà khí tượng học Edward Norton Lorenz công bố phát hiện của mình khi ông thuyết giảng trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ với câu hỏi nổi tiếng: “Liệu một cú đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas?”. 7.240km là khoảng cách từ Brazil đến bang Texas, nước Mỹ. Nghiên cứu về Hiệu ứng cánh bướm của Lorenz đã tạo nền tảng cho sự ra đời của thuyết hỗn loạn (chaos theory). Thuyết này cho rằng việc đập cánh của con bướm là khởi đầu của chuỗi điều kiện như nhiệt độ, tốc độ gió,… hợp lại tạo ra cơn lốc xoáy. Theo đó, động năng của một cái đập cánh của con bướm (dù rất nhỏ), cùng với vô vàn hoạt động động năng khác cộng lại, có thể làm biến đổi thời tiết toàn Trái Đất.

Như vậy, một chiếc máy bay cất cánh, một chiếc tàu thủy lướt sóng, một vụ nổ, những vụ thử bom hạt nhân trong lòng biển, giữa sa mạc, bức xạ ánh sáng… Hiệu ứng cánh bướm sẽ tác động lớn lao như thế nào?

Sự nhắc lại Hiệu ứng cánh bướm của giáo sư John Vu qua tác phẩm Muôn kiếp nhân sinh I cũng đã khởi động được tâm thức, tư duy của giới độc giả quan tâm đến đời sống hôm nay, vấn đề đã được Phật giáo phổ biến hơn 2000 năm trước.

Trong lời tựa viết cho kinh Thủ Lăng Nghiêm xuất bản tại Hà Nội năm 1961, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám – Trang 22, có đoạn: “ Ví như một con cá nhỏ vẫy đuôi, tuy rung động rất ít, nhưng nếu có khả năng đo lường chính xác, thì cũng có thể thấy ảnh hưởng cùng khắp bốn bể.” – Tính bản nhiên ấy là tính “trùng trùng duyên khởi”, nghĩa là tính ảnh hưởng dây chuyền của một sự vật đối với tất cả sự vật, của tất cả sự vật đối với mỗi sự vật.

Người học Phật đều hiểu rõ Cư sĩ đang nói về sự tương duyên của pháp giới tánh trong “trùng trùng duyên khởi”. Cũng như ngày nay chúng ta càng thấy rõ ràng sự tương duyên ấy thế hiện khắp cõi ta bà qua sự tác động của các cơn địa chấn, sóng thần, nhiệt độ, nước, rừng,  ánh sáng, không khí… Từ cuối năm 2019 phát khởi từ Vũ Hán, Trung Quốc, từng trận đại ôn dịch bùng lên và lây nhiễm tràn lan, tước đoạt sinh mệnh nhân loài trong nháy mắt, chúng đi qua rồi đáo lại khắp nơi trên thế giới; mỗi lần đáo lại chúng càng biến chủng, thay đổi dị hình, độc địa hơn, hơn hai năm liền – như thách đố trí thông minh của nhân loại.

Người Việt Nam, sau vài cuộc biến thiên nay đã hiện diện và hòa nhập với các quốc gia trên địa cầu có gì phân biệt! Cơn cháy rừng của Úc, đại dịch tràn Hoa Kỳ, Paris, London, Philippine, Malaysia, Indonesia…. Những nỗi đau thương đó là cái đau chung của chúng ta; cũng như Việt Nam ngày nay bùng phát ôn dịch, bao nhiêu người hoài hương đã vận động quyên góp cứu giúp – Làm sao vui, làm sao cười nổi khi cơn đau và những cái chết cứ liên tục và không ngừng xảy ra! Đây chính là thời kỳ hoại diệt của đời Hạ ngươn đã đến chăng?

Khoa học phải mất hơn 2000 năm để nhận diện ra hiệu ứng cánh bướm để phát triển thành thuyết lượng tử trong khi các bậc đại nhân từ thời đức Phật tại thế đã thấu biết Lý duyên khởi và nhân quả tuần hoàn.

“Khi đức Thích Ca nhập diệt, Ngài Đại Ca Diếp hay tin, đã đi bộ ròng rã 7 ngày đêm đến nơi Phật nhập diệt – Ngài không dùng thần thông di chuyển là vì sợ kinh động đến Thế Tôn…”  Các bậc thượng nhân xưa nay đều thấu hiểu về các sự rung động nhỏ nhoi này!

Hai sự kiện y kinh Hoa Nghiêm hay Thủ Lăng Nghiêm trên đây là thực chứng của các bậc đại trượng phu đã trải nghiệm để thốt lên lời cảnh báo cho các hàng Phật tử trên bước đường tinh cần bất thối dần dà vượt thoát sinh tử vô minh. Tuy nhiên, phải dựa vào sự thật, để có chánh kiến vững chãi làm tinh yếu của tâm kinh mà tu trì.  Trong kinh Bát đại nhân giác do đại sư An Thế Cao, bài kệ đầu tiên:

Điều giác ngộ thứ nhứt: Phải biết thế gian là vô thường; quốc độ thì mong manh không bền chắc; thân bốn đại là khổ, là không; năm ấm là vô ngã, hay sinh diệt đổi dời, nó giả dối không thật cũng không chủ; tâm là nguồn gốc của mọi điều ác; thân là chỗ hội tập nhiều điều tội lỗi. Nếu đúng như vậy mà quán xét thì xa dần sinh tử.

Điều giác ngộ thứ hai: Phải biết nhiều dục là khổ; sanh tử nhọc nhằn mỏi mệt đều là do tâm tham dục mà phát sinh. Vậy phải bớt cái lòng tham dục mà học Đạo Giác Ngộ Giải Thoát thì thân tâm mới được an vui tự tại.

……

Khi Dục vọng của cõi Dục giới, nhân loại liên tục dâng tràn, lòng ham muốn từ Ngũ dục sẽ biến tướng thành thiên hình vạn trạng. Dục vọng trào lên trong mỗi người, mỗi loài với lòng khát khao mong muốn vượt lên cả lý trí và lương tâm, sẽ quay trở lại tận diệt đồng loại đã từng cưu mang, nuôi sống mình; Đó là hành vi dã man, cuồng loạn của loài ma, Ma vương cõi Dục vọng. Theo kinh điển, Cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, tầng thứ sáu Dục giới là tác nhân gây họa xưa nay, nhưng chúng ma ra tay được vì ma tính của loài người dục động thái quá. Thông thường từ Tham-sân-si, mỗi loài đều nảy sinh những loại vi tế tinh linh biến thể từ chính các loài đó đi trong lục đạo luân hồi, lấy ăn uống hưởng thụ dục lạc làm lẽ sống; đối với hỗn thế ma quân, luôn thích đi tìm cái khó mà tiêu diệt; rất không thích các bản ngã vượt trội, kiêu căng tự phụ hơn chúng, nên trong cuộc chiến không hình, vô ảnh này, nhân thế hoàn toàn bị động. Tuy nhiên, sự tàn hại của chúng cũng phải thuận theo nhân duyên “nhân quả nghiệp báo”, không phải muốn tàn hại ai cũng được.

Các loài ma không thể xâm phạm vào cảnh giới thanh tịnh, cam lồ, vô vi tịnh mặc của Thất bảo trì – của Bát công đức thủy, vì nơi chốn đó luôn luôn an hòa, không có những “Bản ngã vượt trội” để mong muốn quyền lợi, điều khiển sai sử ai; Chúng cũng không thể đồng hành theo những hành giả đang phát tâm cao thượng, vĩ đại theo “Dục như ý túc”, những người nhận diện được cái Ngũ dục và phát nguyện đi vào Ngũ dục để cứu vớt sinh loài, lòng mong muốn tự độ mình và độ chúng sinh thoát qua mọi thảm họa.

Trước tiên, nội ma sẽ sử dụng Ngũ dục để chia rẽ những khối đoàn kết lớn bằng cách phá hoại định lực của mọi người, phá hoại những khối năng lượng tâm linh thần kỳ có khả năng thông suốt âm gian, bảo hộ cõi ta bà an ổn. 20 năm trở lại đây sự chia rẽ càng lúc càng rộng ra, bất kể phi lý hay hợp lý, cũng bất kể đạo lý về Trung thành, chung thủy hay tôn sư trọng đạo, cộng với sự khinh miệt càn quấy do giới truyền thông  ngụy tạo làm cho tan rã oai thần của chư Tỳ kheo kiết tập và làm  sói mòn niềm tin của chư Phật tử vào chánh Pháp, làm gián đoạn sự nhiếp tâm hộ pháp, cúng dường của hàng Cư sĩ. Chỉ có Đức tin, niềm tin kiên cường vô động chuyển, không lung lay trước mọi sự thử thách mới không bị chúng ma xâm phạm cùng phá hoại.

Nay nói về những thảm họa trước mắt, Covid – 19 là những điều đã được cảnh báo trước; không thể ngờ rằng thời gian hơn hai năm toàn thế giới nhấp nhỏm không yên khi mọi sự đi lại, tụ hội, ngôn luận, giao thương mặc nhiên bị đình đốn – Các thành phố lớn không bao giờ ngủ nay thành vắng lặng không người, đồng thời đường về nghĩa trang, mai táng, lò thiêu phải sắp hàng xếp lịch để chờ ngày đi qua cửa tử mà hóa thân.

Chư thầy tổ năm xưa đã sắp xếp cho hàng Phật tử nhật tụng trong các nghi thức đều “vào Đại Bi ra Bát Nhã”, trì chú Đại Bi làm tâm yếu, diệu dụng của tông là đại bi tâm vô ngại; lúc này chư Phật tử càng phải tin thành khẩn niệm, niệm cho rừng trúc hiện ra, niệm cho cam lồ rải xuống, hiện thấy ánh sáng Quán Thế Âm… Niệm như thế mới gọi là “Niệm bỉ Quán Âm lực” Từ nơi Ta bà tâm ứng hóa 81 vị bồ tát, quỷ thần xuất tượng; cùng 32 tường ứng dĩ theo nguyện, hộ niệm cho chúng ta qua khỏi tai ương.

Món Pháp khí tối thượng xuất hiện từ đại Phật đảnh là Thủ Lăng Nghiêm, do sự diệu dụng công phu từ quý chư Tôn hiền đức, mỗi ngày vào giữa giờ Dần, các sơn môn thiền tự chùa chiền đều cùng hướng lên Vô kiến đảnh tướng cầu Hóa Phật Như Lai phóng quang cứu độ.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, cư sĩ Tâm Minh dịch giải, trang 719:

“Ông A Nan tuy được thần chú gia bị nhưng chính ông vẫn chưa được nghe, nên cầu Phật từ bi trùng tuyên lại thần chú. Phật không tự mình tuyên chú, lại để cho vị Hóa Phật trên đỉnh đầu tuyên chú, là cốt chỉ dạy những thần thông biến hóa đều thuộc về diệu dụng, bản thể vẫn không hề lay động.

Trang 721: “ Lúc đó đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang báu, trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trên hoa sen, trên đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang bách bảo quang minh, trong mỗi mỗi đạo hào quang đều hiện ra những vị Kim cương mật tích, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng, vai mang núi, tay cầm xử khắp cõi hư không. Đại chúng ngửa lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật thương xót che chở, nhất tâm lắng nghe đức Phóng Quang Như Lai từ nơi Vô kiến đảnh tướng của Phật, tuyên thuyết thần chú.

Năm hội Lăng Nghiêm gồm 427 câu, thần lực nhiệm mầu có khả năng tiêu trừ quốc nạn, dân tai – bảo hộ hàng sơ tâm trừ ma chướng chóng khai ngộ – Các chư Kim cương, Thiện thần trong Lăng Nghiêm Hội đều đã phát tâm nguyện bảo hộ rộng rãi cho những ai, cho những nay nhiếp tâm tụ hội cùng trì chú này.

Kinh Nhật tụng xưa nay, mở đầu là năm hội Lăng Nghiêm này – Tổ chức Gia Đình Phật Tử chỉ tụng lời tựa phát nguyện của Ngài A Nan sau khi nhờ thần chú này thoát khỏi chú thuật ma trận của mẹ con Ma Đăng Già.

Như vậy, khắp các sơn lâm thiền tự trong thời Công phu khuya dều có thực hiện trì tụng thần chú này. Ngày trước, các đạo tràng bát quan trai một ngày một đêm đều có tụ hội tụng thần chú này; ngày nay do tình hình tạm trú qua đêm khó khăn nên các đạo tràng đều xả giới vào buổi chiều – thần chú không có tụ hội nên giảm nhiều oai lực. Pháp khí đã sẵn có, chư Tổ thầy đã truyền lập từ ngàn năm trước, khẩn thỉnh chư tôn đức, tọa chủ, trụ trì vì lòng thương chúng sinh mà khai Chánh định tụ, mở hội Lăng Nghiêm cho lực lượng Kim Cang Mật tích biến khắp hư không giới cùng góp phần ngăn chận, tiêu trừ tai ương đang hoành hành trong Việt Nam và thế giới.

Nguyện cầu và chung sức tạo một và nhiều khối năng lượng tích cực từ khắp nơi đạo tràng sơn môn thiền tự trên Việt Nam và toàn thế giới sẽ tạo ra những trận cuồng phong lớn, chấn động lớn để quét sạch ôn dịch tai ương.

 

Đức Quảng

 

Thêm phản hồi