Nhiếp ảnh – Hàng Long La hán

Chuyên Mục: Nhiếp Ảnh 76 0

1 Hang Long La hanA

La Hán thứ 17 – Tôn giả Khánh Hữu:

Một tên ác ma ở Ấn Độ cổ đã xúi giục, kích động người dân ở nơi kia sát hại tăng nhân, hủy hết tượng Phật và đem hết kinh Phật cướp đi. Long Vương đã dùng nước bao phủ nơi đó và đem kinh Phật về long cung. Sau này Khánh Hữu đã hàng phục Long Vương, thu hồi kinh Phật. Cho nên, người đời gọi ông là Hàng Long La Hán.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi