Câu chuyện lửa tàn – Hãy giữ gìn Chánh Nghiệp – Đức Quảng

Chuyên Mục: Câu chuyện lửa tàn 129 0

Hãy giữ  gìn Chánh Nghiệp.

Đêm nay, bên bếp lửa tàn này, chúng ta đã trải qua nửa đoạn đường gian khó trong 2 ngày trại mạc. Các em có biết, chúng ta ngồi đây là do đã kết duyên bao đời trước, nên tuổi trẻ mới có cơ hội đến chùa, cơ hội để học Phật, để biết cách điều phục tâm khi bơi trong biển khổ cuộc đời, không như những khái niệm của người xưa, tuổi già mới rảnh rỗi đến chùa, chừng biết đạo thì trời tây bóng xế.

Những gì kết hợp nên mỗi chúng ta hôm nay ấy là Chánh báo, trong hoàn cảnh mỗi người được thọ báo hôm nay, chính là Y báo, gọi chung là Chánh Nghiệp. Đời sống có khi khó khăn, lúc thuận lợi suôn sẻ, những khi gặp nghịch duyên bất ý phiền não khôn nguôi là do sự kết hợp các duyên của bao đời trước. Chúng ta đang sống trong cõi dục mà trong đó mọi sự thích muốn thái quá về ngũ dục đều có khả năng làm tổn thương chánh nghiệp, từ những con virus cảm cúm cho đến sự lớn mạnh nổi loạn của các vi bào trong cơ thể đều là những sự dấy khởi từ “Chúng sanh trược”. Chúng sanh trược làm cho chúng ta dễ tham lam, nổi giận, ái lạc, ganh ghét, so đo…, có khi tà mạng, sinh sống bằng các nghề bất chính gây thêm tội lỗi, rồi tự rước lấy khổ đau phiền não trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Muốn chúng sanh độ tận thì trước tiên phải chuyển hóa được “chúng sanh trược” trong mỗi người, từ đó mới gột rửa được mạng trược, kiến trược, kiếp trược và giải trừ được phiền não trược để bước vào đời một cách an nhiên tự tại trong tinh thần “Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập”

Về dự trại hôm nay có những huynh trưởng cao niên 60, 70, và gần 80 tuổi, suốt cuộc đời tận tụy vì đàn em. Nay thân mòn sức mỏi muốn nhìn thấy tuổi trẻ các em mạnh dạn, quả cảm mà nhận lãnh phong trào, đưa các em về nơi đất lành tịnh độ. Tuổi chúng tôi càng cao thì sức khỏe và khả năng càng tận. Có khi các em hỏi chúng tôi, quý anh chị biết ngày trăm tuổi mình đi về đâu chưa? Tôi có thể trả lời các em rằng, theo nguyên lý của khinh khí cầu, càng buông bỏ vật nặng thì chúng sẽ càng bay cao. Biết rằng chúng sinh ra vào sáu nẻo luân hồi nhưng đường chúng ta đi, Phật tử đi, chư Phật đã chỉ rõ những cảnh giới sắp tới là: Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, và Phật Đạo, há còn có hồ nghi sao!

Thế nên tuổi trẻ các em, có khi lạc vào sự si mê của tình yêu trai gái, có khi say mê tốc độ với công danh, quyền lực ngoài xã hội, hay tạo ra những cuộc phiêu lưu không thực…. một thời gian, chúng ta sẽ dùng định lực, chánh niệm tỉnh giác. Hay còn gọi là Chánh tri kiến để thức tỉnh, bắt sự tham khởi phải dừng lại để tu dưỡng, bảo tồn Chánh Nghiệp, những gì quí báu mà chúng ta được thụ hưởng hôm nay. Nên nhớ quay lại chùa xưa ngồi nhìn hay hòa nhập cùng đàn em vô tư, sống như những cánh sen vô nhiễm. Ấy chính là tìm lại mỗi tâm hồn thanh tịnh an nhiên.

Đức Quảng

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi