Nhạc Phật giáo Karaoke 427 – Mất Mẹ – Nguyễn Hiệp

Chuyên Mục: Video Karaoke 12 0

Nhạc phẩm MẤT MẸ – Thơ: Xuân Tâm – Nhạc: Nguyễn Hiệp – Hòa âm: Giác An – Nhạc nền Karaoke: Hưng Việt – Tiếng hát: Diệu Thủy (CD Vu Lan Huyền Trang)

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi