Nhạc Phật giáo karaoke 567 – Nỗi buồn mồ côi Mẹ – Huỳnh Kim Anh

Chuyên Mục: Video Karaoke 51 0

Nhạc phẩm NỖI BUỒN MỒ CÔI MẸ – Thơ: Vệ Trà Huỳnh Kim Anh &Mẹ Đông Phương Nguyễn Thị Thương – phổ nhạc: Đức Quảng – Hòa âm: Hưng Việt – Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh.

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi