[DVD Karaoke] #01 Nhạc Lễ – Trại Ca – Đoàn Ca

40.000 

Mô tả

DVD Karaoke số 1 gồm 25 bài nhạc lễ Phật giáo; Đoàn ca các đoàn Oanh Vũ, Thiếu Nam, Thiếu Nữ; Trại ca các kỳ trại huấn luyện. DVD này rất cần thiết cho các đơn vị Gia đình Phật tử trong bộ môn văn nghệ.