Văn Nghệ GĐPT chào Xuân

Chuyên Mục: Văn Thơ 43 0

Lẳng lặng mà nghe xuân đến rồi

Thời khắc như thuyền cứ mãi trôi

không gian trừ tịch chừng yên ắng

Biển sóng chưa nguôi đã cạn lời

đảo một vòng quê chiều thưa vắng

lang thang phố thị rợp hoa mời

Ta nghe trong gió xuân thường tại

Di Lặc dang tay nhoẻn miệng cười.

(Đức Quảng)

Thiep Dilac VANNGHE

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi